Studia podyplomowe - Wiedza o Kulturze

Prezentowane na stronie projekty są pokłosiem zajęć z zakresu Metodyki nauczania wiedzy o kulturze oraz Praktyk szkolnych. W obecnym kształcie zajęcia będą funkcjonowały jeszcze do 2011 roku. W roku akademickim 2011/2012 wraz ze zmianą profilu kształcenia wygasa realizacja wymienionych przedmiotów.

Wypełniając swoistą lukę i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i czynnie pracujących nauczycieli proponujemy kształcenie w ramach studiów podyplomowych Wiedza o kulturze.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do prowadzenia przedmiotu Wiedza o kulturze w szerokiej, całościowej perspektywie. Stąd też program studiów ujmuje zjawiska kultury wieloaspektowo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachodzące w jej łonie związki wzajemne, eksponując wspólnotę zjawisk kulturowych i ich źródeł, a także proces kulturowej dyfuzji.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, będących absolwentami uczelni o humanistycznym, bądź artystycznym profilu kształcenia. Ponadto dla nauczycieli języka polskiego realizujących ścieżki edukacyjne z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego. Wprowadzenie do programu treści z zakresu: dziedzictwa kulturowego, kultury regionalnej oraz kultury śródziemnomorskiej poszerza kompetencje absolwentów w zakresie realizacji wymienionych ścieżek edukacyjnych (Wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie – na poziomie klas IV- VI, a także podobnych ścieżek na poziomie gimnazjum i liceum - Podstawa programowa kształcenia ogólnego Dz. U. Nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 roku).

Obok podstaw wiedzy o kulturze program studiów uwzględnia kształtowanie u studentów umiejętności projektowania zajęć integralnych z uwzględnieniem założeń współczesnej dydaktyki.

czas trwania
3 semestry
zasady naboru
złożenie wymaganych dokumentów
data rozpoczęcia
semestr letni (luty 2010)

miejsce składania dokumentów
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. (33) 8546113, 8546150
e-mail: ewelina.gorzelany@us.edu.pl; magdalena.gawor@us.edu.pl
kierownik: dr Alina Górniok – Naglik
godziny otwarcia sekretariatów: poniedziałek-piątek 8.00-14.00
podczas zjazdów – dni i godziny do ustalenia
termin składania dokumentów
01.07.09-30.09.09; 01.10.09 – 30.12.09
opłata
1500 zł (za jeden semestr)
limit przyjęć
Minimum 90 osób

Więcej informacji na stronie www.weinoe.us.edu.pl